«

»

Αυγ 24

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ,την Δευτέρα 27-08-2018 και ώρα 13.30

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018. 

2. Έγκριση χρηματοδότησης των πληγέντων Δήμων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 . 

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2018. 

4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 353/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

6. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου για το χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης των επιδικασθέντων για το Δήμο με την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου χρηματικών ποσών 242.861,45 ευρώ. 

7. Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο λογιστικό σύστημα του Δήμου. 

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων των γενικών υπηρεσιών με τίτλο: 

α)«Ανανέωση – Διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφάλειας» (αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης εντός της παιδική χαρά της Τ.Κ. Λογγάδων) 

β)«Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού έτους 2018» 

9. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους που έχουν ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης. 

10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση του Συλλόγου Ενηλίκων Μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ για ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΑΠ Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση της «Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων». 

12. Αποδοχή επιχορήγησης Δ. Ιωαννιτών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. 

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

14. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ “Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας” Δήμου Ιωαννιτών» (Αρ. απόφ. 5/10-08-2018 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας». Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος 

15. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Αρ. απόφ. 11/24-7-2018 του Δ.Σ. της ΔΕΠΕΙ). 

Εισηγητής: κ. Κων. Λαόσογλου, Πρόεδρος 

16. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Τακτική  Γενική συνέλευση της Δημοτικής ανώνυμης εταιρείας ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι). Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γιώτη, Πρόεδρος

17. Τροποποίηση Καταστατικού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γιώτη, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος 

18. Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου KAI 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 5ου KAI 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 8ου KAI 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 4ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 4ου ΓΕΛ KAI ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ιωαννιτών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος 

19. Τροποποίηση των εγκεκριμένων μηκοτομών της οδού Δη. Κοσμά (Μ12), τμήμα της οδού Εμπεδοκλή (Μ17) από Κ20 έως Κ34 , τμήμα της οδού Μόσχως Τζαβέλλα (Μ21) από Κ43 εως Κ48 , οδού Καραγάτση (Μ25) και έγκριση νέας μηκοτομής Μ18Α στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Λασπότοπος» του Δήμου Ιωαννιτών. 

20. Επικαιροποίηση της αριθ. 346/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 114 του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων (Κουραμπάς). 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής 

21. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία των Γούκου Κων/νου και Γούκου Καλλιόπης με ΚΑ 0202012/ΟΤ του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ 

22. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 8ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων – 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιωαννίνων στον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ «Ο ΔΙΑΣ». 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος 

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πεζοδρομήσεις στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής». 

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική». 

25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων». 

26. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (επί του οδοστρώματος της Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου). 

27. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ (επί του οδοστρώματος της οδού Πασχίδη). 

28. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Περάματος». 

29. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική». 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

30. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι). 

31. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα. 

32. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στην Αθήνα. 

33. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Βασ. Μέγα στη Λειβαδιά, για συμμετοχή στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών. 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>