«

»

Ιούλ 14

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος την Παρασκευή 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση αποφάσεων 4ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1) Έγκριση συμμετοχής Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2016.
2) Αποδοχή της συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας σταέργα: 1) «Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development»και ακρωνύμιο CAPTAIN. Και 2) «Προώθηση καινοτόμουσυστήματος πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης τηςστρατηγικής EUSAIR» “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR” (Ακρωνύμιο: 4PILLARS).
3) Επικαιροποίηση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) λόγω του κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Σ.Ι. ΄ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ΄», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για το έργο «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β και Δ στη Νικόπολη», προϋπολογισμού 60.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 96.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (θέση Σκοτωμένο)» προϋπολογισμού 12.000 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού γεννέσεως Θεοτόκου Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού 5.000 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών» προϋπολογισμού 1.649.000,00 Ευρώ € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Θεσπρωτίας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.802,00€ ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Θεσπρωτίας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
10) Γνωμοδότηση επί φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, α/α 6):«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 57101/3463/15.10.2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η., που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας εμφιαλώσεων νερού, συνολικής ποσότητας απόληψης νερού 400.000 m3 /έτος, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
11) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3) : «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής με την κωδική ονομασία «ΒΑΣΙΛΙΚΟ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006038, στο Δήμο Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
12) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 6):«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με ονομασία «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» και κωδικό «2005», στη θέση ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΡΡΑΚΟΥ, Δήμο Β. Τζουμέρκων, Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
13) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) :«Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.500 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 98 ΙΖ, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Πετραλώνων του Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Λάμπρος Καρβούνης.. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>