«

»

Ιούλ 11

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.!

✔ Σε Δήμους, Περιφέρειες, επιχειρήσεις κ.α. με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων
✔ «Οδηγός» με παραδείγματα για ειδικές δυνατότητες…

• Πολλή γραφειοκρατία συνοδεύει συνήθως την προσπάθεια ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή μίας επιχείρησης να ενταχθεί σε κάποιο απ’ τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε..
Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν στην πορεία ποικίλα προβλήματα, καθυστερήσεις, ακόμα και αποτυχία στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, σε μία εποχή μάλιστα που οι πηγές χρηματοδότησης είναι ελάχιστες.
Αυτή ακριβώς την παθογένεια έρχεται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω «οδηγού» που εξέδωσε, ο οποίος έχει ως αποστολή να ενημερώσει Δήμους, Περιφέρειες και επιχειρήσεις για όλα τα τρέχοντα προγράμματα της Ε.Ε. που αφορούν τη νέα δημοσιονομική περίοδο 2014 – 20. Απώτερος στόχος η απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής σε κάποια από αυτά.

Χρήσιμο «εργαλείο»
Χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων αλλά και επιχειρηματιών μπορεί να αποδειχθεί ο «οδηγός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις αναλυτικές λεπτομέρειες που περιέχει σχετικά με όλα τα προγράμματα της Ε.Ε. τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για εντάξεις έργων και αναπτυξιακές δράσεις στο πεδίο ευθύνης τους. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι οι μικροί κυρίως Δήμοι, που αποτελούν και την πλειοψηφία των ΟΤΑ τόσο στην Ήπειρο όσο και γενικότερα στη χώρα μας, δε διαθέτουν μηχανισμό και ειδικευμένο προσωπικό για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Με πρακτικές συμβουλές
Ο εν λόγω «οδηγός», όπως αναφέρει το «Aftodioikisi.gr», παρέχει οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ενώ υποδεικνύει πληροφορίες στοχοθετημένες για τους αιτούντες χρηματοδότηση και τις ανάγκες τους.
Περιλαμβάνει δε παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές. Να σημειωθεί ότι η νέα γενιά προγραμμάτων της Ε.Ε. βασίζεται σε προγενέστερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουν όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί, άρα απαιτείται νέα ενημέρωση γι’ αυτά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς για το μέλλον της Ε.Ε., όπως είναι ενδεικτικά η έρευνα και καινοτομία, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Με τον οδηγό αυτό, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ε.Ε. σήμερα θεωρείται ευκολότερη από ποτέ, σύμφωνα με τους εκδότες, οι οποίοι θέτουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και τη δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη, ενώ εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Το περιεχόμενο
Ξεκινώντας, ο οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιγράφει τους βασικούς τύπους χρηματοδότησης που μπορεί να τύχει ένας ΟΤΑ ή μια επιχείρηση μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε., δηλαδή τις επιδοτήσεις που χορηγούνται για την υλοποίηση ειδικών σχεδίων, τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών, τα δάνεια τις εγγυήσεις κ.α..
Παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών, όπως είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ενώ διευκρινίζει ότι οι οργανισμοί που ζητούν επιδοτήσεις ή συμβάσεις της Ε.Ε. πρέπει να επαληθεύουν προσεκτικά σε ποια θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση ή την πρότασή τους. Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ε.Ε. στηρίζει τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ διαβεβαιώνει ότι όλοι οι αιτούντες επωφελούνται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που περιλαμβάνει ο δημοσιονομικός κανονισμός της Ένωσης.

Παραδείγματα…
Καθώς βασικός του στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση φορέων και επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ε.Ε., ο οδηγός δίνει πρακτικές συμβουλές για τις επιδοτήσεις, όπως ας πούμε ότι απαιτούνται λιγότερα έγγραφα τεκμηρίωσης για την υποβολή αιτήσεων μικρών ποσών (έως 60.000 ευρώ). Το ίδιο κάνει και για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, τονίζοντας, για παράδειγμα, ότι για συμβάσεις χαμηλής αξίας οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν απλή υπεύθυνη δήλωση αντί του να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι δεν έχουν προηγούμενες καταδίκες για παρατυπίες, δεν έχουν πτωχεύσει και καταβάλουν τακτικά τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Ακολουθούν συστάσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως το COSME που υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητά τους, το «Ορίζοντας 2020» που αφορά τα πεδία της έρευνας και καινοτομίας κ.λ.π.. Σημαντικό κεφάλαιο καταλαμβάνουν οι πηγές χρηματοδότησης των ΜΚΟ αλλά και οι δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>