Αρχείο ετικετών: Ιωάννινα:Ενεργειακή Αναβάθμιση Του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Νοέ 07

Ιωάννινα:Ενεργειακή Αναβάθμιση Του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συμμετέχοντας στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων- παραγωγή από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ – σε Νοσοκομεία, με κωδικό 10.4c.15.1-2, OPS 2960, υπέβαλλε πρόταση με τις παρακάτω