Αρχείο ετικετών: Ανακοίνωση του ΕΠΑΜ για την 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση