«

»

Αυγ 17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-08-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2018συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/14-08-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

Έγκριση του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση του από 10-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση παράλληλου επαρχιακού οδικού δικτύου Τ.Κ. Πλαταριάς της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-11-2018.
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία χώρου Β΄ αποδυτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 25.000,00€ με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσα προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2018».
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση του από 09-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας στα όρια της Μεγάλης Γότιστας προς Αγία Κυριακή και Άγιο Νικόλαο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων»προεκτιμώμενης αμοιβής 44.550,72 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού Νο2/09-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες των Επαρχιακών Οδικών Δικτύων των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Έγκριση του Πρακτικού Νο1/08-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.
Έγκριση των Πρακτικών Νο1/08-08-2018 και Νο2/10-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση TourNatur, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 31/8-02/09/2018.
Έγκριση δαπάνη, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1οRoadshow – Περιοδεία για την προώθηση του τουρισμού, που διοργανώνεται σε πόλεις της Πολωνίας, το χρονικό διάστημα 27-30/08/2018.
Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Άρτα το διάστημα 31/08-02/09/2018.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από της από 28-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακής οδού Άρτας – Κορωνησίας από διασταύρωση Βίγλας έως Κορωνησία», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 360.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών στη 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας της Ευαγγελίας & Βασιλικής Ζήκου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας και του αρχείου της (αποθήκη).
Επικαιροποίηση της αρ. 1/15/07-01-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ.28/1546/14-10-2016 και 8/327/21-03-2017 όμοιες της, οι οποίες αφορούν σε δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) σχετικά με την υπ. αριθμ. καταθ. 1100/2015 έφεση της Ευδοξίας Πριτσιβέλη του Χρήστου.
Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% από 11-09-2018: Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (α/α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (α/α Συστήματος: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση του από 18-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμούτης από 09-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Παραμυθιά – Ελευθεροχώρι – Πετούσι», προϋπολογισμού € 95.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμούτης από 10-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις περιοχής Κεστρίνης», προϋπολογισμού 248.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης καιδιάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους εσωτερικού και δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕΘ, ενώπιον του Αρείου Πάγου).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “COASTING – Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020»,CPV 79410000-1 προϋπολογισμού 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδού και περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 15.121,95 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 715,45 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 24-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών για την πολιτιστική εκδήλωση «18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας».
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (11ο Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Χειμαδιά).
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών ΠΤΑ Ηπείρου και έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης δαπανών ΠΤΑ Ηπείρου για την τακτοποίηση των συμψηφιστικών εγγραφών του στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
Έγκριση του από 10-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Φούρκα και προς Νικάνορα», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας στο οδικό δίκτυο από Δόλιανη προς Μακρίνο και Ι.Μ. Βουτσάς (προμήθεια υλικών)».
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (6οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου).
Ε.Η.Δ.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια ρυθμιστή κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών για εγκατάσταση στο νέο κόμβο Αεροδρομίου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδοποιίας προς Θεοδώριανα».
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία βατότητας προς κτηνοτροφικέςεγκαταστάσεις και σύνδεση αυτών με εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στα όρια τηςΑγίας Κυριακής (προμήθεια υλικών)».
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση βατότητας από εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές στη θέση ‘’Κοκορέτσι’’ του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ…. ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΑΪΒΑΛΙ & ΣΜΥΡΝΗ).
Ε.Η.Δ.Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών επούλωσης λάκκων οδοστρωσίας – αντικατάστασης φθαρμένων πινακίδων του ΚΟΚ και τοποθέτηση με υλικά της υπηρεσίας», και συνολικής δαπάνης 12.982,80 € με ΦΠΑ.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Κολυμβητικός Διάπλους Άκτιο – Πρέβεζα στα πλαίσια των Ακτίων).
Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/352, Φ.301/353 και Φ.301/354/01-08-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 01-08-2018, για επείγουσες εργασίες Α) κατασκευής αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού αγροτικών οδών πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα στο Τ.Κ Φλάμπούρων ΠΕ Πρέβεζας, Β) επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας και υψηλών θερμοκρασιών και Γ) καθαρισμού ρέματος Κάκκαβου από φερτές ύλες προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στο Τ.Κ Σκεπαστού.
Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/366 και Φ.301/367/10-08-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 10-08-2018, για επείγουσες εργασίες Α) καθαρισμού ρεμάτων στην ΔΕ Φιλιππιάδας και συντήρηση αγροτικών οδών παραπλεύρως αυτών και Β) καθαρισμού ρέματος Μαυρής και αποκατάσταση βατότητας σε δρόμους που συμβάλλουν σε αυτό στην Τ.Κ Νικολιτσίου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την Καστροσυκιά (προμήθεια υλικών)».
Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγήςστη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασηςκαι έγκριση των όρων της πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 267.990,66 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας «1ο Θεσπρωτών Αντάμωμα … Εν Χορώ».
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (ΚΙΜΕΘΕ), εκδήλωσης για τα Παλιά Φαρμακεία και Ιατρεία της Θεσπρωτίας.
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις» από την Εταιρεία Λογοτεχνών Ηπείρου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «11ος Αγώνας ανάπτυξης ιππικής αντοχής» από τον Ιππικό Όμιλο Ιωαννίνων.
Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Πλακωτής», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση τάφρου οδικού δικτύου Γκρίκας – Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)».
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, εκτός διαβούλευσης, επί της τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά στο έργο της οδού Νιάρχου στα Ιωάννινα, Δήμου Ιωαννιτών, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των διαφοροποιήσεων του οριστικού σχεδιασμού του έργου, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 10-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού – Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Διστράτου (εντός της Τ.Κ. Κόνιτσας)», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>